Кошик
Expert Consulting
Контакти
Expert Consulting Company
вул. Хрещатик, 7/11, Київ, Україна
+380 (67) 403-56-65
Kyivstar
+380 (50) 630-39-05
Vodafone
+380 (63) 333-49-71
Lifecell
+380 (44) 209-01-87
Київ
+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05
Мапа

Звіт про оцінку майна

Звіт про оцінку майна

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", звіт про оцінку майна є документом складеним, зокрема, в електронному вигляді з дотриманням законодавства про електронні довірчі послуги, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Вимоги до змісту звіту про оцінку майна, порядку його оформлення та рецензування встановлюються Національними стандартами оцінки майна. Зміст звіту про оцінку майна повинен містити розділи, що розкривають зміст проведених оціночних процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки майна.

Підписаний звіт про оцінку майна підлягає зберіганню оцінювачами та суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання в електронній формі протягом трьох років з дати складення такого звіту, якщо більший строк не встановлено законодавством.

Згідно з вимогами Національного стандарту оцінки № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен містити:

 • опис об'єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;
 • дату оцінки та дату завершення складення звіту, а у разі потреби  -  строк дії звіту та висновку про вартість майна відповідно до вимог законодавства;
 • мету проведення оцінки та обґрунтування вибору відповідної бази оцінки;
 • перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких проводиться оцінка;
 • перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки;
 • виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка;
 • опис та аналіз зібраних і використаних вихідних даних та іншої інформації під час проведення оцінки;
 • висновки щодо аналізу існуючого використання та найбільш ефективного використання об'єкта оцінки;
 • виклад змісту застосованих методичних підходів, методів та оціночних процедур, а також відповідних розрахунків, за допомогою яких підготовлено висновок про вартість майна;
 • письмову заяву оцінювача про якість використаних вихідних даних та іншої інформації, особистий огляд об'єкта оцінки (у разі неможливості особистого огляду - відповідні пояснення та обґрунтування застережень і припущень щодо використання результатів  оцінки), дотримання національних стандартів оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її проведення, інші заяви, що є важливими для підтвердження достовірності та об'єктивності оцінки майна і висновку про його вартість;
 • висновок про вартість майна;
 • додатки з копіями всіх вихідних даних, а також у разі потреби - інші інформаційні джерела, які роз'яснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

Звіт про оцінку майна складається в електронній та паперовій формі, якщо складання звіту про оцінку майна в паперовій формі передбачено нормативно-правовими актами з оцінки майна або договором на проведення оцінки майна, та може складатися в повній або стислій формі.

Звіт про оцінку майна дозволяється складати у стислій формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об'єкта оцінки на нову дату оцінки, а також в інших випадках,  визначених відповідними національними стандартами. Не дозволяється  складення  у  стислій формі звіту про оцінку майна у разі проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів, часток (паїв, акцій) або повторного доопрацювання (актуалізації) оцінки майна. 

Звіт  про  оцінку  майна  підписується  оцінювачами, які безпосередньо  проводили  оцінку  майна,  і  скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності. Документи  та  інші  інформаційні матеріали, зібрані оцінювачами у процесі  проведення оцінки майна, разом із звітом про оцінку майна  зберігаються  в  електронній формі в оцінювачів, які безпосередньо складали  звіт  про  оцінку  майна,  та архіві суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання протягом трьох років від дати складання   такого   звіту,  якщо  більший  строк  не  встановлено законодавством.

Висновок про вартість майна повинен містити такі відомості:

 • дані про замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна;
 • назва об'єкта оцінки та його коротка характеристика;
 • мета і дата оцінки;
 • вид вартості, що визначався;
 • використані методичні підходи;
 • величина вартості, отримана в результаті оцінки.

У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої припущення та застереження щодо використання результатів оцінки.

Висновок підписується оцінювачем (оцінювачами), який безпосередньо проводив оцінку  майна, і скріплюється підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Звіт  про  оцінку  майна  в  електронній формі складається та підписується всіма оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна,   та   керівником   суб’єкта   оціночної   діяльності   або уповноваженою  ним  особою  шляхом  накладення  їх кваліфікованого електронного  підпису  з  урахуванням  вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг..

 

Компанія Expert Consulting є сертифікованим суб'єктом оціночної діяльності і виконує звіти про оцінку будь-якого майна і майнових прав на підставі укладеного із Замовником договору на проведення оцінки, у відповідності до діючого законодавства України, Національних та Міжнародних стандартів оцінки.

Оцінка майна прав відповідно до Національних стандартів оцінки виконується на підставі Сертифікату суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України.

Оцінка майна за Міжнародними стандартами оцінки, у тому числі відповідно до вимог МСФЗ, для іноземних замовників або для надання результатів оцінки у вигляді звіту англійською мовою в міжнародні інстанції та банки - здійснюється на підставі Сертифікату REV Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів TEGoVA.

Ми базуємось у Києві, але працюємо по всій Україні і дистанційно по усьому світу без обмежень.

 

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner