Кошик
Expert Consulting
Контакти
Expert Consulting Company
вул. Хрещатик, 7/11, Київ, Україна
+380 (67) 403-56-65
Kyivstar
+380 (50) 630-39-05
Vodafone
+380 (63) 333-49-71
Lifecell
+380 (44) 209-01-87
Київ
+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05
Мапа

У яких випадках потрібна оцінка майна у 2024 році

У яких випадках потрібна оцінка майна у 2024 році

Відповідно до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", оцінка майна проводиться у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на підставі договору, а також на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.
Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

- створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності, крім випадків, встановлених законом;

- реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна), крім випадків, встановлених законом;

- виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна);

- визначення вартості внесків учасників господарського товариства, якщо до цього товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника із складу такого товариства;

- приватизації та іншого відчуження у випадках, встановлених законодавством, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у комунальній власності, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

- оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою;

- визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

- в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у випадках: застави державного та комунального майна, внесення державними науковими (науково-дослідними, науково-технологічних, науково-технічними, науково-практичними) установами та державними університетами, академіями, інститутами майнових прав інтелектуальної власності як внеску в статутний капітал господарських товариств, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

 

Згідно статті 13 Закону України "Про оцінку земель", обов'язкова експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у випадках:

- відчуження та страхування земельних ділянок, що належать до державної або комунальної власності;

- передачі в іпотеку земельної ділянки державної чи комунальної власності відповідно до закону;

- визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення;

- визначення вартості земельних ділянок, які відносяться до державної або комунальної власності, у випадках, якщо вони вносяться до статутного капіталу господарського товариства;

- визначення вартості земельних ділянок при реорганізації, банкрутстві або ліквідації господарського товариства (підприємства) з державною часткою чи часткою комунального майна, яке є власником земельної ділянки;

- виділення або визначення частки держави чи територіальної громади у складі земельних ділянок, що перебувають у спільній власності;

- визначення збитків, завданих власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

- за рішенням суду.

У всіх інших випадках грошова оцінка земельних ділянок може проводитися за згодою сторін та у випадках, визначених цим та іншими законами України.

 

Крім вищевказаних профільних оціночних законів, обов'язковість проведення оцінки майна в окремих випадках регулюються й іншими законодавчими і нормативно-правовими актами, у тому числі:

1) при оцінці розміру збитків від втрати, руйнування або пошкодження майна, оцінці розміру втраченої вигоди від неможливості здійснювати господарську діяльність, а також при оцінці потреб у відновленні майна суб'єктів господарювання у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації (відповідно до Методики визначення шкоди, обсягу збитків та втраченої вигоди у зв'язку із збройною агресією РФ)

2) при оцінці майна та акцій акціонерного товариства, відповідно до статей 9, 93, 94, 95, 96 Закону України "Про акціонерні товариства"

3) при оцінці корпоративних прав (частки в статутному капіталі) учасника товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до статей 22, 24 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

4) при відчуженні майна приватним виконавцем або державною виконавчою службою в процесі виконання судових рішень про примусове стягнення з власника заборгованості, згідно зі статтями 14, 20, 57 Закону України "Про виконавче провадження", а також розділом ІІ Порядку, затвердженого Наказом Мін'юсту України

5) при відчуженні майна в процесі санації або ліквідації власника в рамках процедури банкрутства, у відповідності зі статтями 96 (п. 12), 133 (п. 2) Кодексу України щодо процедур банкрутства

6) при відчуженні об'єктів нерухомості та рухомого майна для цілей оподаткування отриманого доходу, згідно з пунктами 172.3, 172.4, 172.11, 173.1, 173.4 Податкового кодексу України

7) для оцінки фінансового/майнового стану прямих і кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі (страхової компанії, фінансової компанії, ломбарду тощо), відповідно до Постанови НБУ від 12.08.2022  № 177

8) при виникненні права податкової застави активів боржника за платежами в бюджет, адміністративного арешту активів та відчуження майна з податкової застави в рахунок погашення заборгованості власника за платежами до бюджету, у відповідності з пунктами 89.2, 94.15, 94.16, 95.10, 95.12 Податкового кодексу України

9) при визначенні розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, відповідно до постанови КМУ від 22.01.1996 № 116 про затвердження Порядку визначення розміру шкоди від розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

10) при передачі об'єкта нерухомості в іпотеку та передачі права власності на предмет іпотеки іпотекодержателю, згідно зі статтями 5, 37, 38, 43 Закону України "Про іпотеку"

11) при реалізації в дохід держави конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави, відповідно до пунктів 7, 8 Порядку, затвердженого КМУ

12) при реалізації в дохід держави майна, вилученого митними органами і конфіскованими за рішенням суду, згідно з пунктами 4, 8, 9 Порядку, затвердженого КМУ, а також пунктами 8, 9, 11 Порядку , затвердженого Мін'юстом та Державною митною службою

13) при передачі цілісного майнового комплексу в концесію, згідно з Методикою розрахунку та Методикою оцінки, затвердженими постановами КМУ

14) при розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, у відповідності з Методикою розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю

15) при оцінці майна інститутів спільного інвестування, відповідно до ст. 72 Закону України "Про інститути спільного інвестування"

16) при видачі Національним Банком України стабілізаційних кредитів банкам України, відповідно до розділу 2 Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України

17) при відчуженні Національним Банком України майна, придбаного у власність в рахунок погашення боргу за кредитами, згідно з Положенням

18) при видачі Національним Банком України кредитів банкам України для підтримки їх ліквідності, згідно з Порядком

19) при виведенні неплатоспроможного банку з ринку, у відповідності з Положенням

20) при переоцінці фінансових інвестицій учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану, відповідно до Рішення НКЦПФР

21) для підтвердження достовірності оцінки вартості активів в процесі аудиторської перевірки страхових компаній, згідно з Положенням НБУ

 

Таким чином, на сьогоднішній момент незалежна оцінка є необхідною практично у всіх випадках, пов'язаних з відчуженням та іншими операціями з майном. Однак, крім законодавчо встановлених обов'язкових випадків, незалежна оцінка майна може проводитися і за ініціативою власника (інвестора, покупця, орендаря тощо), зацікавленого в:

  • придбанні, продажу, оренді рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, частки в бізнесі або бізнесу цілком (корпоративних прав, акцій), будь-якого іншого майна, майнових прав та нематеріальних активів на найбільш вигідних для нього умовах;
  • володінні достовірними даними на дату оцінки про справедливу ринкову вартість майна (майнових прав, нематеріальних активів) при здійсненні різноманітних транзакцій з ним (відчуження, обміну, внесення до статутного капіталу, реалізації інвестиційних проектів, передачі в заставу, оренду, страхування, успадкування, оподаткування тощо);
  • оптимізації структури активів та збільшення капіталізації підприємства за допомогою переоцінки основних засобів та нематеріальних активів;
  • документальному підтвердженні від незалежного оцінювача ринкової вартості проданого/купленого активу у разі проведення перевірок контролюючими і податковими органами;
  • визначенні величини завданих матеріальних збитків, у тому числі в результаті неправомірного використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать власнику, і нематеріальних активів (товарних знаків, патентів, винаходів тощо).


За результатами проведеної незалежної оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності видається Звіт про незалежну оцінку, що має юридичний статус офіційного документа. У звіті про оцінку майна містяться висновки про вартість майна та підтверджуються виконані суб'єктом оціночної діяльності процедури з оцінки майна відповідно до договору на проведення оцінки. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, та скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

 

Досвідчені оцінювачі Компанії Expert Consulting завжди готові провести незалежну оцінку вартості будь-яких активів для будь-яких цілей відповідно до потреб Замовника. Більш детальну інформацію про оціночних послуги нашої компанії Ви можете знайти у розділі Оцінка вартості бізнесу та активів 

 

 

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner