Кошик
Expert Consulting
Контакти
Expert Consulting Company
вул. Хрещатик, 7/11, Київ, Україна
+380 (67) 403-56-65
Kyivstar
+380 (50) 630-39-05
Vodafone
+380 (63) 333-49-71
Lifecell
+380 (44) 209-01-87
Київ
+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05+380 (50) 630-39-05
Мапа

Дані і документи, які необхідні для оцінки бізнесу

Дані і документи, які необхідні для оцінки бізнесу

Орієнтовний перелік даних та документів, необхідних для оцінки бізнесу, підприємства, майнового комплексу, корпоративних прав, пакетів акцій, ділової репутації (гудвілу) компанії.

 

1. Відомості про підприємство – історія, організаційна структура, основні види діяльності, код ЄДРПОУ, система оподаткування, дозвільні документи підприємства – ліцензії на діяльність, сертифікати відповідності на продукцію, сертифікати ISO тощо.
2. Баланс (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за останні три роки та за останній звітний квартал.
3. Перелік необоротних активів на дату оцінки із зазначенням найменування, марки або технічних характеристик, року введення в експлуатацію, балансової та залишкової вартості, інших характеристик при наявності (основні засоби, незавершене будівництво, МНМА, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення – акції, облігації, депозити на термін більше 1 року, частки в статутних капіталах підприємств).
4. Перелік оборотних активів на дату оцінки із зазначенням найменування, марки або технічних характеристик, дати постановки на баланс, балансової вартості, інших характеристик при наявності (грошові кошти, готова продукція, товарно-матеріальні цінності, сировина, матеріали, запаси, незавершене виробництво, векселі одержані, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи).
4. Копії правовстановлюючих документів на основні засоби:
- на об'єкти нерухомості – договори купівлі-продажу, свідоцтва про право власності, витяги з реєстру прав на нерухоме майно, технічні паспорта БТІ;
- на земельні ділянки – договору купівлі-продажу або державні акти, витяги з реєстру прав на нерухоме майно, довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
- на транспортні засоби – свідоцтва про реєстрацію.
4. Копії договорів оренди приміщень та іншого майна, договорів оренди або державних актів на постійне користування на земельні ділянки.
5. Відомості про об'єкти інтелектуальної власності підприємства – копії свідоцтв на торговельні марки, патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ліцензійні договори, франшизи, ноу-хау, програмне забезпечення та інші НМА.
6. Довідка про витрати, що відносяться на собівартість продукції та інші витрати з розшифровкою по статтям витрат та виділенням структури витрат і часткою постійних і змінних витрат у собівартості продукції.
7. Характеристика дебіторської заборгованості, список дебіторів (розшифровка дебіторської заборгованості компанії);
8. Характеристика кредиторської заборгованості, список кредиторів (розшифровка кредиторської заборгованості компанії);
9. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень (балансова вартість, відсоток участі, фінансова звітність дочірних підриємств і підприємств участі) за останні три роки та за останній звітний квартал.
10. Структура та чисельність персоналу, фонд заробітної плати.
11. Обсяг продажів з продукції (послуг) за останні 3 роки і на дату оцінки з початку поточного року.
12. Бізнес-план підприємства (при наявності). Прогноз обсягу виручки і собівартості. Дані про майбутні інвестиції в основні активи та капітальні вкладення.

 

На підставі вищевказаних документів і даних, сертифіковані оцінювачі Компанії Expert Consulting здійснюють незалежну оцінку бізнесу (корпоративних прав, пакетів акцій, підприємств).

Для виконання оцінки вартості бізнесу відповідно до Національних стандартів оцінки, наша компанія має всі дозвільні документи згідно з чинним законодавством України, у тому числі Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий Фондом державного майна України.

Оцінка бізнесу за Міжнародними стандартами оцінки, у тому числі відповідно до вимог МСФЗ, для іноземних замовників або для надання результатів оцінки у вигляді звіту англійською мовою в міжнародні інстанції та банки - здійснюється на підставі Сертифікату REV Європейської Групи Асоціацій Оцінювачів TEGoVA.

Ми базуємось у Києві, але працюємо по всій Україні і дистанційно по усьому світу без обмежень.

 

 

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner